Dnes je 22.07.2024, meniny oslavuje Magdaléna

Správy

Brands

Pôsobenie Slovana v KHL prináša mestu a jeho ekonomike takmer štyri milióny eur ročne

Slovan.jpg

Celkový ekonomický vplyv vstupu HC SLOVAN Bratislava do KHL na mesto Bratislava je takmer 4 milióny eur ročne. Vyplýva to zo štúdie Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú realizovala dotazníkovým prieskumom počas 17 domácich zápasov Slovana v KHL osobným dotazovaním na štadióne prostredníctvom vyškolených anketárov.

Vstup Slovana do KHL priniesol nielen nové športové zážitky divákom, ale zároveň predstavuje ekonomický stimul v podobe prílevu návštevníkov Bratislavy. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave spracovala štúdiu ekonomických prínosov klubu HC SLOVAN Bratislava pre mesto Bratislava.

Podobné štúdie sa ukázali byť výborným prostriedkom zapojenia študentov a učiteľov EU v Bratislave do výskumu zaujímavého pre prax. Študenti odboru verejná správa a regionálny rozvoj realizovali samotný prieskum na zápasoch, čím nielen zažili atmosféru zápasov KHL, ale zároveň získali praktické skúsenosti s terénnym prieskumom. Veríme, že výsledky výskumu budú zaujímavé aj pre verejnosť a inšpiráciou pre lokálnych politikov a miestne firmy,“ uviedol rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák.

Výskum prebiehal prostredníctvom dvoch paralelných dotazníkových prieskumov. Záznamovým dotazníkom sa zisťovala štruktúra návštevníkov. Anketári získali vyše 5 300 dotazníkov, čo predstavovalo 19 130 respondentov. V druhom prieskume zameranom na výdavky návštevníkov sa získalo 921 dotazníkov, čo predstavuje 3 327 respondentov.

Vstup Slovana do KHL priniesol nesporný nárast počtu divákov. V prvých dvoch sezónach bola naplnenosť hľadiska najvyššia v Európe spomedzi top dvadsiatky klubov na úrovni 99%. Aj v prebiehajúcej sezóne si napriek nepriaznivej domácej bilancii udržuje Slovan vyťaženosť svojej arény na úrovni 90%. Nárast celkového počtu divákov bol do značnej miery spojený s nárastom tzv. nerezidentných divákov.

Cieľom štúdie bolo kvantifikovať ekonomický prínos zápasov KHL pre mesto Bratislava, ktorý bol vyvolaný práve nárastom počtu divákov a ich výdavkov, čo sa jednoznačne potvrdilo. Pôsobenie Slovana v KHL prinieslo mestu a miestnym firmám dodatočné príjmy vo výške 3,8 mil. Eur, na ktorých sa návštevníci z ostatných častí Slovenska podieľali 2,7 mil. Eur a zahraniční hostia sumou 1,1 mil. Eur. Pochopiteľne, výdavky Bratislavčanov sa v súlade s metodikou do lokálnych ekonomických vplyvov nezapočítavajú.

“Na základe podobných výskumov v minulosti sme predpokladali, že usporiadanie veľkého športového podujatia v meste má pozitívne dopady aj na ekonomiku samotného mesta a regiónu,” povedal generálny manažér HC SLOVAN Bratislava Maroš Krajči. “Teraz pôjde najmä o to, ako ďalej využiť potenciál účasti Slovana v KHL pre podnikateľské subjekty pôsobiace v meste, ako aj pre jeho obyvateľov.”

Podľa ďalších zistení chodí na zápasy Slovana približne 54% divákov z Bratislavy, ďalších 16% z okolia hlavného mesta, vyše 26% z ostatných regiónov Slovenska a necelé 4% fanúšikov sú zo zahraničia. Podľa očakávania viac ako polovica hostí prišla z Ruska, nasledujú Česi, Ukrajinci a Chorváti.

Prevažná väčšina nerezidentných návštevníkov zápasov Slovana cestuje do Bratislavy takmer výlučne kvôli návšteve samotného zápasu KHL. V Bratislave prenocovalo až 60% zahraničných návštevníkov, pričom z tých, ktorí prenocovali, polovica strávila v Bratislave jednu noc, 27% prespalo dve noci a takmer štvrtina strávila v metropole Slovenska tri noci a viac.

Zatiaľ čo priemerné výdavky hokejového diváka z Bratislavy boli necelých 32 eur, návštevníci z ostatných častí Slovenska minuli v súvislosti s hokejovým zápasom takmer 40 eur a návštevníci zo zahraničia dokonca 130 eur.

Celkove minuli návštevníci v Bratislave v súvislosti so zápasom KHL na Slovane 10,3 mil. Eur, z čoho Bratislavčania asi 4,6 mil. Eur, návštevníci z ostatných častí Slovenska 2,8 mil. Eur, návštevníci z okolia Bratislavy 1,6 mil. Eur a zahraniční hostia 1,2 mil. Eur. Najväčšou položkou boli výdavky na vstupenky na zápas, za nimi nasledujú výdavky na občerstvenie (1,9 mil. Eur), bary a kluby (0,8 mil. Eur), pohonné hmoty (0,7 mil. Eur). Medzi ďalšie významné položky patrí ubytovanie, potraviny, doprava a suveníry.

Spracovateľ štúdie doc. Štefan Rehák: „Príklady zo zahraničia ukazujú, že športové kluby môžu byť impulzom pre ďalší rozvoj mesta. Športové kluby poskytujú atraktívne športové zážitky miestnym obyvateľom, čím zvyšujú kvalitu života v meste. Súčasne však zlepšujú aj medzinárodnú viditeľnosť mesta a prinášajú nových turistov, a tým aj tržby najmä miestnym reštauráciám, barom a hotelom.“

Viac informácií:

Milan Vajda, marketingový riaditeľ, HC SLOVAN Bratislava, tel.: 0911 699456, email: vajda@hcslovan.sk

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD., Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, tel.: 02/6729 1350, email: stefan.rehak@euba.sk 


Správa nemá zatiaľ žiadne príspevky...

Udalosti tohto týždňa